O Parafii

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół

HISTORIA PARAFII

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej powstała na przełomie XIV i XV wieku. Źródła historyczne podają istnienie tu trzech kościołów drewnianych, kolejno budowanych po pożarach i zniszczeniach wojennych.


Parafia powstała prawdopodobnie w latach 1374 – 1445. Uposażona min w 5 łanów pola. Obecnie posiada 3,8 ha. Obok działalności duszpasterskiej parafia prowadziła szkołę. Funkcjonował również szpital utrzymujący do 12 ubogich (jednak słabo uposażony). W XVIII w. zaistniała niewielka biblioteka parafialna. W XX w zasoby jej zostały powiększone do ok. 1000 tomów (księgozbiór zniszczony przez pożar w 1914 r) Do 1866 r. parafia należała do dekanatu chodelskiego, w latach 1866-1918 do lubelskiego, a obecnie do bełżyckiego. 26.05.1983 r. utworzono w Niedrzwicy Dużej nowy ośrodek duszpasterski (od 30.12.83 jako samodzielna parafia). W związku z tym kilka wiosek poprzednio należących do Niedrzwicy Kościelnej przyłączono do tego ośrodka. Od roku 2006 istnieje parafia w Borzechowie wyodrębniona z parafii Niedrzwicy Kościelnej.


Plebania i budynki gospodarcze wybudowane w XIX w. istnieją do dziś. W latach 1970-73 wybudowano nowa plebanię. Cmentarz grzebalny założono na początku XIX w. w odległości ok. 1 km od kościoła, w 1980 r powiększono o 1 ha ziemi i ogrodzono parkanem z przęseł metalowych.


Z terenu parafii pochodzi bp Stanisław Stefanek TChr, bp senior diecezji łomżyńskiej, ks. prof. Antoni Dębiński, ks. prałat Stanisław Dziwulski, ks. kan. Adam Wełna, ks. dr Adam Bab, ks. wikariusz Marcin Bogacz, ks. wikariusz Kordian Broniarczyk.


Archiwum parafialne przechowuje m. in. akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych, od 1797 r., rożne księgi i druki od 1780 r, protokoły wizytacji od 1801,kronikę parafialną zaprowadzoną w 1955 r.


Trzy, pierwsze świątynie były drewniane, pw Św. Bartłomieja (w 1595 roku pojawiło się jeszcze drugie wezwanie Św. Marii Magdaleny).


Obecna Świątynia pw. Św. Bartłomieja została wybudowana w latach 1797 1801, z fundacji podkomorzego lubelskiego Tomasza Dłuskiego(uczestnika Sejmu Czteroletniego). Konsekrowana w 1806 roku przez ks. bp Wojciecha Skarszewskiego. Podczas sierpniowej bitwy w 1914 roku kościół uległ zniszczeniom w wyniku ostrzelania artyleryjskiego. 29.08.1914 roku spalona przez wojska austriacko – węgierskie. Przez 4 lata nabożeństwa odbywały się w stodole Rutkowskich. W 1918 roku nastąpiła odbudowa Świątyni staraniem ks Galusinsklego, a 08.12.1918 roku jej poświęcenie. Konsekrowana została w 1928 roku przez bp. Mariana Fulmana. Przy odbudowie nie poczyniono żadnych poważniejszych zmian, tak iż obecny kościół odpowiada wyglądem pierwotnemu.


Kościół murowany, otynkowany, jednonawowy, klasycystyczny, prezbiterium węższe i niższe (forma elipsy), przyozdobione po bokach czterema parami kolumn. Nawa ma formę prostokątną i jest zaopatrzona w pary kolumn jońskich. Przy prezbiterium po obu stronach znajdują się zakrystie nadbudowanymi ok 1918 roku piętrami, mieszczącymi loże. Kruchta wejściowa posiada dwoje bocznych drzwi, schody prowadzą na chor Na elewacji frontowej portyk wejściowy czterokolumnowy. Na frontonie napis: Deo Omnipoteti Providenti Libertatem Populorum ( tłum. „nikt bardziej od Boga nie troszczy się o wolność ludów i poszczególnych ludzi”) Ołtarz główny jest wykonany z piaskowca, ornamenty z drewna dębowego (wszystko z 1920 roku), W ołtarzu obraz Św. Bartłomieja (Bergen, 1920r.) drugi MB Częstochowskiej) (J. Grunwald, 1920r.). Kościół posiada ołtarze boczne po prawej stronie trzy z figurą Matki Bożej Królowej, z obrazami św. Józefa i Miłosierdzia Bożego, zaś po lewej stronie z obrazami Niepokalanego Poczęcia NMP, Św. Jana Pawła II (z relikwiami) i Serca Pana Jezusa. W nawie głównej dębowe konfesjonały i ławki (1978r.). Na chórze muzycznym umieszczono 12 głosowe organy. Chrzcielnica marmurowa Została wykonana w 1966 roku i dostosowana do stylu kościoła.


W 2015 parafia zbudowała grotę ku czci Matki Bożej Fatimskiej z figurami dzieci Franciszka,Hiacynty, Łucji i Matki Bożej Fatimskiej oraz figurę Św. Jana Pawła II.


Obok kościoła dzwonnica, wykonana zapewne na przełomie XVIII i XIX w, czworoboczna, z cegły wewnątrz wiązania sosnowe. Trzy dzwony wykonane przez firmę Felczyńskich (1980r, poświęcił je ks. bp Bolesław Pylak).


Do parafii należy 3100 osób. Miejscowości należące do parafii: Borkowizna, Warszawiaki, Majdan Sobieszczański, Niedrzwica Kościelna i Kolonia., Sobieszczany Wieś i Kolonia , Załucze.