INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22 VI 2024 - 30 VI 2024

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22 VI 2024 - 30 VI 2024

Sobota 22.06

7.00 + Janina 1 rocz. śm., Marian Szymańscy-int. rodziny.

7.00 + Apolonia Wanda Menczewicz im.-of. syn Piotr.

7.30 + Helena Łeczna rocz. śm., Leon, Weronika ++Łęcznych i Smoleniów.

15.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anny i Pawła Wołoszynów w 50 rocz. ślubu-of. córki z rodzinami

17.00 + Henryk rocz. śm., Krystyna Niezgoda.

17.00 + Stanisław Woźniak-of. córka

18.00 + Marianna, Jan, Danuta ++Drelichów.

18.00 + Jan im., Władysław im. ++Boruchów, Jaskowiaków, Bogaczów i Piotrowskich.
 

Niedziela 23.06.

7.00 + Ks. Czesław Przech 2 rocz. śm.

7.00 + Jan Serwinek im.

9.30 + Stefania, Jan, Bogdan, Ania Rola-of. syn z rodziną

9.30 + Jan Zdeb ++Zdebów.

11.30 w intencji parafian.

18.00 +Jan Kowalczyk im.-int. rodziny

 

Poniedziałek 24. 06.

  7.00 +Jan Wiertel im.

  7.00    O Boże błog. dla ks. Prałata z okazji imienin.

  7.30 +Jan, Helena Lipscy+ braci, bratowe ++ Lipskich Komorniczaków +Henryk Jasiński         

7.30 +  Wanda Tokarz im. of. córka z rodziną.

18.00 +  Jan Sapiński im. Jan, Janina Koneczny + Jan Gorajek.

18.00   O Boże błog. dla ks. Prałata z okazji imienin of. Legion Maryi.

18.00 +  Jan, Wacław, Janina, Franciszek, Józef, Stanisław ++ Jurzyńskich.

 

Wtorek 25. 06.

7.00 +Jan, Jan Zdeb ++ Zdebów, Łepeckich.

7.30 +Jan, Stefania, Grzegorz, Jan, Zofia z rodz.Wideńskich  of. rodzina.

18.00 +  Stanisław, Kazimierz Niezgoda, Emilia, Stanisław Korga.

18.00 +  Janina Boruch im.

 

Środa 26. 06.

  7.00 +Janina Zółkiewska 7 m. po śm. ++ Zółkiewskich, Rachwałów.

  7.30 +Wanda Tokarz of. Leszek Majewski z rodziną.

18.00 +  Helena r. śm. Andrzej ++ Piosiów, Klusków.

18.00 +  Lucyna, Władysław, Sławomir ++ Mącików, Krzyżanowskich.

18.30 +  Tomasz Janczarek.

 

Czwartek 27. 06.

  7.00 +Józef Całka 10 m. po śm. of. rodz.

  7.30 +Emilia, Andrzej Biszczak + Helena Kruczyńska + Andrzej, Jan, Władysława Pasierbowiczowie.

18.00 +  Władysław, Helena, Jan, Lucyna Zdeb.

18.30 +  Marianna, Wacław Pietrzak+ Zenon Zdeb + Leszek Suchodół

              +Marianna Pietrzak.

 

Piątek 28. 06.

  7.00 +Bolesław r. śm. Marianna, Janusz, Ryszard ++ Niezgodów.

  7.00 +Leszek Kurzępa  of. Adriana,  Julia, Agnieszka.

  7.30 +Marian, Mieczysław, Zofia Woźniaccy.

18.00 +  Paweł Machaj im.

18.00 +  Bogusław r. śm. Cecylia r, śm. ++ Tyzów int. córki.

18.30 + Ignacy 1 r. śm. Marianna 34 r. śm. Pioś of. rodzina.

 

Sobota 29. 06.

7.00 +Piotr Szewczyk im.

7.00 +Jan 11 r. śm. Janina, Mieczyslaw ++ Rolów int. rodz.

9.00    W int. ks. biskupa Adama Baba w 4 rocz. święceń biskupich.

9.00 +Wacław 6 r. śm. Leokadia, Zofia, Jan Plewik + Janina, Jan Koneczny.

18.00 +  Ks. prałat Stanisław Dziwulski + Władysław, Władysława, Henryk + Janina, Wacław Świeca + Stanisław Brodacz. of. rodzina.

18.00     O Boże błog. i opieke MB dla ks. Piotra. of. Legoin Maryi.

 

Niedziela 30. 06.

7.00 +Marian, Eleonora, Janina, Wacław, Marian, Kazimiera, Wiesław, Czesław,  Mieczysław ++ Rolów, Witów, Woźniaków.

9.30 +Krystyna Janiszewska 18 r. śm. + of. rodz. z ul Lipowej.

11.30      W int. parafian.

18.00 +  Bolesław Przybycień r. śm.