WIELKI POST JAK GO PRZEŻYĆ

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2020-02-25

WIELKI POST JAK GO PRZEŻYĆ

Okres Wielkiego Postu w kościele katolickim rozpoczyna Środa Popielcowa.  

Jest czasem szczególnej refleksji nad życiem w odniesieniu do męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.  

Jest wyrazem wiary w Odkupienie. Zadaję sobie pytanie...

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?

Zrezygnuj z narzekania … skoncentruj się na wdzięczności.

Zrezygnuj z pesymizmu … stawaj się optymistą.

Zrezygnuj z gorzkich sądów … myśl życzliwie.

Zrezygnuj z nadmiernej troski … zawierz Opatrzności Bożej.

Zrezygnuj ze zniechęcenia … bądź pełen nadziei.

Zrezygnuj z zawziętości … powróć do przebaczenia.

Zrezygnuj z nienawiści … odpłacaj dobrem za zło.

Zrezygnuj z negatywizmu … bądź pozytywny.

Zrezygnuj z gniewu … bądź cierpliwszy.

Zrezygnuj z małostkowości … stawaj się dojrzalszy.

Zrezygnuj ze smutku … raduj się pięknem, które jest wokół ciebie.

Zrezygnuj z zazdrości … módl się o ufność.

Zrezygnuj z obgadywania … kontroluj język.

Zrezygnuj z grzechu … wracaj do cnoty.

Zrezygnuj ze zrezygnowania … WYTRWAJ!