Prace pielęgnacyjno konserwacyjne drzew przy kościele

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2022-10-17

Prace pielęgnacyjno konserwacyjne drzew przy kościele

Parafia realizuje zadanie pt. "Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzew przy zabytkowym kościele Św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej". Zadanie jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie