NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2020-04-18

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dziś 19 kwietnia Roku Pańskiego 2020 - wielki dzień dla Nas wszystkich, dzień szczególnej łaski. 

Na dzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego  możemy uzyskać Odpust Zupełny dla siebie albo za zmarłych.

Odpust zupełny może uzyskać wierny, który w jakimkolwiek kościele, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „ Ojcze nasz” i Credo, dodając pobożnie wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”). (EI Dekret, s. 89-94)