Istota i celebracje Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2020-04-06

Istota i celebracje Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

Triduum Paschalne to trzy najistotniejsze dni dla wiary katolickiej. Dni, które wstrząsnęły historią świata. Trzy dni, w których warto się zatrzymać, zamyślić kim dla nas jest Jezus Chrystus. Genezę i sens celebracji Triduum Paschalnego wyjaśnia ks. Mariusz Frukacz redaktor  Tygodnika Katolickiego “Niedziela”.

W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus streścił historię każdego z nas, przyjmując na siebie ciężar naszej nędzy i grzechów oraz pomnażając w nas możność doskonalenia się i uświęcenia – pisał Paweł VI.

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Trzy dni paschalne rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, szczyt swój osiągają w Wigilię Paschalną, a kończą się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania” (Kalendarz Rzymski, nr 18-19). Nie są to więc dni przygotowania do uroczystości paschalnej, ale już sam obchód Paschy Chrystusa Pana przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.

 

Źródło :Niedziela TV (2017)

Załączone linki