25 MARCA 2022 r UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2022-03-23

25 MARCA 2022 r UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój – czytamy w Akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, który zostanie dokonany przez Ojca Świętego Franciszka w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. o godz. 17:00

 

"Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.."
Maryja prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu
i o nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca.
Druga część prośby pozostaje wciąż niewypełniona.


Maryja prosi o poświęcenie Rosji i..
wynagrodzenie!


Od niemal miesiąca jesteśmy świadkami okrutnej wojny na Ukrainie. Każdego dnia widzimy te obrazy
bombardowanych ukraińskich miast, kolejnych ofiar. Widzimy także rzesze uchodźców. W dniu
25 marca, Ojciec Święty Franciszek postanowił ponowić to, co już rozpoczął św. Jan Paweł II
a mianowicie zawierzenie Rosji, a teraz także Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.
Będzie to odnowienie prośby, jaką Matka Boża przekazała pastuszkom w Fatimie. Intencja
zawierzenia będzie prośba o przywrócenie pokoju oraz o opamiętanie dla agresorów.
Papież Franciszek chce tym zawierzeniem wprost nawiązać do prośby, jaką Matka Boża
przedstawiła podczas objawień fatimskich:


"Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą
w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie,
bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. "


"Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam
powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie"


Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Przeciw Jej Dziewictwu
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść
wobec nieskalanej Matki
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.


Warunki nabożeństwa wynagradzającego:
1. Spowiedź św. - może być odprawiona wcześniej
2. Komunia Święta wynagradzająca
3. Odmówienie jednej części Różańca Świętego (5 tajemnic)
4. Rozważanie 15 minutowe  tajemnic różańcowych

 

Wszystkie warunki wypełniamy - wzbudzając intencję wynagradzającą
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Czekamy na Ciebie 2 kwietnia (pierwsza sobota miesiąca) godz. 16:00 kościół parafialny