12 STYCZNIA NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2020-01-11

12 STYCZNIA NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie; powinien on wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha, aby w Synu stać się umiłowanym synem Ojca i "wkroczyć w nowe Życie" (Rz 6, 4):

Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać; zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni; wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy z Nim dostąpili chwały

                                                                                                          Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes,

Wszystko, co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam poznać, że po Jego kąpieli w wodzie Duch Święty z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos Ojca, stajemy się synami Bożymi

                                                                                          Św. Hilary z Poitiers, In evangelium Matthaei, 

 

źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 537