Koła Żywego Różańca

 

 

I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,

cudowną w swej prostocie i w swej głębi...

Tak prosta modlitwa różańcowa

bije rytmem życia ludzkiego."

Jan Paweł II

Koło Żywego Różańca oznacza:

wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;

aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc "żywą" ich modlitwę;

 

"Żywy Różaniec" jest :

nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją;

duchowym "napędem", który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży;

wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;

życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa;

tworzą go żywe róże różańcowe;

Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia "swój" jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.

 

Skąd się wziął "Żywy Różaniec"?

Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.

Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.

Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii. Gorąco zapraszamy do włączania się w krąg Modlitwy Różańcowej.

Copyright © Maik Agencja Reklamowa

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.