Liturgiczna Służba Ołtarza

 

W skład Liturgiczna Służba Ołtarza wchodzą Ministranci i Lektorzy.

 

Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2.Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

 Zapraszamy wszystkich ministrantów i chętnych kandydatów do posługi ministranta w każdą środę o godzinie 16:15.

 

 

Lektor - posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo).

 

Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii.

 

Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny.

 

W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

Należy pamiętać, że strojem liturgicznym lektora jest biała alba.

 

Pięć przykazań lektora:

 

Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 

Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 

Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 

Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 

Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

 

 

Do zadań lektora należy:

 

 

 

- wierna służba Słowu Bożemu;

 

- angażowanie się w sprawy Kościoła;

 

- współpraca w dziele apostolstwa;

 

- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);

 

- wykonywanie psalmu;

 

- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

 

 

 

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów zatroszczyć się o:

 

 

 

- przygotowanie ceremonii liturgicznej;

 

- wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;

 

- przygotowanie i odczytanie komentarzy;

 

 

 

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.

  Zapraszamy wszystkich lektorów i chętnych kandydatów do posługi lektora w każdy czwartek o godzinie 17:00.

 

Copyright © Maik Agencja Reklamowa

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.