879465W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni – nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie. Nie zwlekaj.

Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję.

 

Czym jest Duchowa Adopcja?

Jest ona modlitwą w obronie poczętego życia, osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu, pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji, przejawem religijności Polaków, uwrażliwieniem społeczeństwa na wartość życia, zadośćuczynieniem dla osób cierpiących z powodu aborcji, poszerzeniem kręgu obrońców życia, wsparciem adopcji prawnej po narodzeniu dziecka.

Historia Duchowej Adopcji.

Dzieło Duchowej Adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 ojcowie paulini w kościele Świętego Ducha w Warszawie rozpoczęli dzieło Duchowej Adopcji, które miało być jedną z form wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Duchową Adopcję propagowaną w Polsce pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ks. prałata Franciszka Kołacza, Krajowego Moderatora Ruchu Domowego Kościoła.

Zasady Duchowej Adopcji.

Zasady Duchowej Adopcji są proste. Jest to modlitewne zobowiązanie złożone najlepiej przy ołtarzu, podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się duchowym rodzicem tego dziecka.

Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa, której tekst podajemy, oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie – jak post lub walka z nałogiem.

Duchową Adopcję może podjąć każdy. Najpierw można objąć modlitwą tylko jedno dziecko. Po jej zakończeniu można adoptować duchowo kolejne, pod warunkiem dopełnienia poprzednich zobowiązań. Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyrzeczeń, w razie jednorazowego zapomnienia trzeba wydłużyć okres modlitwy o jeden „zapomniany” dzień. W przypadku dłuższej przerwy, modlitwę trzeba podjąć na nowo od początku.

Po zdecydowaniu się na Duchową Adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej.

 

9787456Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ......................................................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .......................... w Święto / Uroczystość .......................................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego;
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca;
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienie:

................................................................

 

Modlitwa codzienna.

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu.

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu”8974445.

 

 

 

Rekolekcje adwentowe 2018...
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2225.03.2015 „Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii ale czas głosić ją na dachach” PROWADZI Ks. Kan. Władysław Poździk Poniedziałek 23.03.2015 Dzień spowiedzi 900 – Msza św z nauką ogólną ( po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet) 1100 – Msza św. z nauka dla dzieci 1200 – Msza św. z nauka dla młodzieży gimnazjalnej 1700 – Msza św. z nauka ogólną ( po Mszy św. nauka dla młodzieży ponad gimnazjalnej) Wtorek 24.03.2015 Dzień spowiedzi 900 – Msza św z nauką ogólną ( po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn) 1100 – Msza św. z nauka dla dzieci 1200 – Msza św. z nauka dla młodzieży gimnazjalnej 1700 – Msza św. z nauka ogólną ( po Mszy św. nauka dla młodzieży ponad gimnazjalnej) Środa – 25.03.2015 Komunia św. Generalna 900 – Msza św z nauką dla chorych 1100 – Msza św. z nauka dla dzieci 1200 – Msza św. z nauka dla młodzieży gimnazjalnej 1700 – Msza św. z nauka ogólną SPOWIEDŹ ŚW. – PONIEDZIAŁEK WTOREK...
W dniu 26 lutego zmarłks. Jan Kalinowski Kanonik honorowy Kapituły LubelskiejKanonik honorowy Kapituły Zamojskiej Urodzony dnia 24 sierpnia 1943 r.Święcenia kapłańskie przyjął dnia 6 sierpnia 1967 r. POGRZEB Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w dniu 4 marca (środa) o godz. 1400 w kościele parafialnym w Niedrzwicy Kościelnej...
KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE w Każdą Niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 930 w domu parafialnym Zapraszamy...
Marsz Życia w Lublinie odbywa się pod w tym roku pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina wspólnota samorząd”. Komitet Organizacyjny Marszu Życia tworzą Centrum Duszpasterstwa Młodzieży AL. KSM Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo Centrum Jana Pawła II Fundusz Obrony Życia AL. Ruch ŚwiatłoŻycie AL Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Duszpasterstwo Akademickie KUL Duszpasterstwo Rodzin AL. Marsz Przejdzie ulicami Lublina w niedzielę 1 czerwca 2014 r. Poprzedzi go program słownomuzyczny na scenie o godz. 14.30 przed Collegium Jana Pawła II (ul. Łopacińskiego) (m.in. Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki schole parafialne słownomuzyczny program o życiu św. Jana Pawła II dla dzieci przygotowany będzie kącik na zabawy) o g. 16.00 rozpocznie się przemarsz o g. 17.00 Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej a następnie od g. 18.30 koncerty na pl. Litewskim zespół rodzinny Siostry Jeremiasza oraz Tomasz Budzyński z zespołem Luna. Marsz Życia spotyka się w tym roku z finałem kampanii prowadzonej na rzecz dzieci przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej „Kilometry dobra”. W Marszu weźmie udział ks. bp Artur Miziński oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Celem Marszu w tym roku jest uświadomienie i podkreślenie iż rodzina jest pierwszym miejscem kształtowania tożsamości kulturowej historycznej i terytorialnej...
Zapraszamy do indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu naszych Parafian z poszczególnych miejscowości. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek 7.00 – 9.00 Warszawiaki Borkowizna Zalesie 9.00 – 11.00 Niedrzwica Kościelna Kolonie za Torami Ludwinów Stefanów 11.00 – 13.00 Kandydaty Niedrzwica Kościelna – ul. Lipowa 13.00 – 15.00 Załucze Kolonia Niedrzwica Kościelna Górki ul. Krakowska i ul. Przyległe 15.00 – 17.00 Sobieszczany Kolonia Sobieszczany Majdan Sobieszczański Leśniczówka Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielką Sobotę 7.00 – 9.00 Warszawiaki Borkowizna Zalesie 9.00 – 11.00 Niedrzwica Kościelna Kolonie za Torami Ludwinów Stefanów 11.00 – 13.00 Kandydaty Niedrzwica Kościelna – ul. Lipowa 13.00 – 15.00 Załucze Kolonia Niedrzwica Kościelna Górki ul. Krakowska i ul. Przyległe 15.00 – 17.00 Sobieszczany Kolonia Sobieszczany 17.00 – 19.00 Majdan Sobieszczański Leśniczówka...
„Nie lękajcie się (…)”. (Błogosławiony Jan Paweł II). REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Prowadzi Ojciec Stanisław Kyc OSB z Opactwa w Tyńcu. NIEDZIELA 06.04.2014 7.00 Msza św. z nauką dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania 9.30 Msza św. z nauką dla dzieci 11.30 Suma z nauką ogólną 17.30 Gorzkie Żale z nauką pasyjną 18.00 Msza św. z nauką ogólną PONIEDZIAŁEK 07.04.2014 SPOWIEDŹ 9.00 Msza św. z nauką ogólną (po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet) 11.00 Msza św. z nauką dla dzieci 12.00 Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej 18.00 Msza św. z nauką ogólną Nauka dla młodzieży ponad gimnazjalnej. WTOREK 08.04.2014 9.00 Msza św. z nauką ogólną (po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn) 11.00 Msza św. z nauką dla dzieci 12.00 Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej 18.00 Msza św. z nauką ogólną Nauka dla młodzieży ponad...
Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej Modlitwy w 9 rocznicę odejścia Błogosławionego Jana Pawła II do Domu Boga Ojca. W najbliższą Środę (02.04) o godz. 19.30 będziemy poprzez Modlitwę Różańcową za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny powierzać czas nadchodzącej Kanonizacji Bogu Wszechmogącemu, o godz. 20.00 będzie sprawowana Msza Święta a po niej około godziny 20.45 wysłuchamy montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach, po którym poprzez wspólne czuwanie modlitewne oparte o teksty Błogosławionego Papieża, o godz. 21.37 zakończymy nasze czuwanie modlitwą o łaskę życia Chrystusem w naszej codzienności.
Copyright © Maik Agencja Reklamowa

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.