Artykuły

Legion Maryi

Do Polski Legion Maryi przywiózł Anatol Kaszczuk, więzień obozu w Kozielsku, oficer artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez gen. Andersa walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez indywidualną lekturę zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Odkrył nowe powołanie - działalność w Legionie Maryi. Opuścił nowicjat, aby szerzyć Legion w Polsce. Latem 1946 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywał się do misji w Polsce. Decyzją Concilium, został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju, w 1948 r. założył pierwsze prezydium w Ostródzie, następne w Lublinie. Wówczas powstały dwa prezydia: męskie przy Katedrze Lubelskiej, którego kierownikiem duchowym był ks. Józef Frankowski oraz żeńskie - przy klasztorze OO. Kapucynów. Za pozwoleniem ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w 1949 roku powstało prezydium w Warszawie przy kościele p.w. św. Augustyna na Nalewkach. Niedługo potem, w 1950r. Legion Maryi, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność ze względu na represje władz (komunizm).

Reaktywowanie

Dopiero na początku lat 80-tych Legion Maryi mógł wrócić do Polski. Jeszcze przed powstaniem pierwszych struktur Legionu kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ks. Sean Moriarty z Irlandii, który szerzył ideę Stowarzyszenia w naszym kraju, zwłaszcza wśród kapłanów. Od 1975 roku przyjeżdżali również w ramach Peregrinatio pro Christo (Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Opole, Racibórz, Warszawa) legioniści z Austrii, Irlandii i Anglii, zwerbowali wielu członków pomocniczych. Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. Próby rozpoczęto już w 1958 r., jednak dopiero w 1979 roku przy poparciu ks. bpa Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego Metropolity katowickiego) powstało pierwsze prezydium przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Pierwsza Kuria LM w Katowicach powstała 31 VIII 1984 roku. W 1983 r. przedstawiciele LM z Irlandii przybyli do Warszawy, nawiązując współpracę z kościołem parafialnym dzielnicy Solec i tam założyli I Prezydium LM, które było początkiem Legionu na terenie stolicy. Na przełomie maja i czerwca 1986 r. powstało pierwsze prezydium w Lublinie przy Katedrze Lubelskiej. Opiekunem duchowym został ks. kanonik Ryszard Wieczorek. Dnia 13 września tego roku powstało drugie Prezydium w kościele św. Wojciecha. Legioniści regularnie odbywali cotygodniowe spotkania, studiując systematycznie podręcznik. Brali udział w całonocnych czuwaniach podczas pielgrzymek Ojca Świętego, roznosili opłatki wigilijne na terenie swoich parafii i w szczególny sposób angażowali się do prac związanych ze zbliżającą się koronacją Cudownego Obrazu Maryi (1988). W roku 1987 działa już grupa patrycjuszy skupiająca legionistów z terenu całego Lublina. Zebrania odbywają się w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu pod doskonałym przewodnictwem ks. Zdzisława Ciżmińskiego. Delegatem Konsylium do spraw LM w Polsce w latach 1987-1990 została Clair (Klara) Connoly, która założyła liczne grupy w archidiecezjach warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy Legionu Maryi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W lutym 1988 r. gdy przyjechała do Lublina czuwała tu nad całokształtem rozwoju Legionu. Dnia 2 kwietnia 1989 r. odbyło się pierwsze ACIES w Katedrze Lubelskiej. Uroczystą Eucharystię celebrował wówczas ks. biskup Bolesław Pylak wraz z opiekunami duchowymi istniejących już Prezydiów. Z inicjatywy Klary Connoly powołana została 19.09.1989 r. pierwsza Kuria LM w Lublinie. Opiekunem duchowym został ks. Zdzisław Ciżmiński. Legion liczył wówczas 13 Prezydiów, tj. około 100 członków czynnych, którzy podjęli trud rozkrzewiania tego mało znanego jeszcze wtedy ruchu świeckiego. Spotykali się w Prezydiach każdego tygodnia, zaś w Kurii LM raz w miesiącu. Na swoich zebraniach wspólnie umacniali się modlitwą, wymieniali doświadczenia związane pracą apostolską w Legionie tj. niesieniem pomocy duchowej bliźnim. Po kilku miesiącach pracy Pierwszej Kurii jej kierownik duchowy został powołany na placówkę do Zamościa, a na prośbę legionistów Jego Ekscelencja ks. Biskup Bolesław Pylak mianował nowego opiekuna ks. Stanisława Zająca, który wcześniej pracował już z grupą legionistów w Lubartowie. Ksiądz Stanisław ożywił ruch, nastąpił znaczny wzrost liczebny. Nie szczędząc własnych sił i czasu dla legionu prowadził rekolekcje, dni skupienia, niedziele informacyjne o LM na terenie całej Archidiecezji Lubelskiej, uczestniczył w spotkaniach Komicjum, podległych Kurii LM. W maju 1991r. ze względu na zwiększającą się liczbę Prezydiów powstały 3 Kurie LM w Lublinie (w par. Najświętszego Serca Jezusowego, przy Katedrze, w par. MB Królowej Polski na Tatarach ) potem w Lubartowie i Zamościu. Działające w tym okresie 63 Prezydia skupiały 644 członków czynnych i około 1000 członków wspierających. Dynamiczny rozwój LM w naszym regionie spowodował, że 17.10.1993r. Konsylium w Dublinie zatwierdziło I Kurię w par. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie jako Komicjum LM. Do Komicjum w tym okresie należało już 9 Kurii, tj. 94 Prezydia, a liczba wszystkich legionistów sięgała do trzech tysięcy. Dużą wagę LM w Polsce przykłada do publikacji materiałów legionowych. Od września 1991r. wydawany jest biuletyn informacyjny Legio Mariae, od 2001 r. z wkładkami diecezjalnymi. Polscy legioniści od 1991 r. aktywnie włączają się w dzieło Peregrinatio pro Christo (PPC) - wakacyjny apostolat grupy legionistów poza granicami własnego kraju, organizowany przez Senat LM w Wiedniu. W roku 2001 po raz pierwszy LM w Polsce (Kuria w Chorzowie) zorganizował samodzielnie PPC do Ostrawy w Czechach. Każdego następnego roku w lipcu i sierpniu w PPC bierze udział ok. 40 legionistów. Dnia 8 grudnia 1994 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie powstało jako pierwsze w Polsce kleryckie prezydium dla przygotowania przyszłych kierowników duchowych. W wyniku rozwoju Kurii zamojskiej wiosną 1994 r. powstało Komicjum, skupiające w 3 Kuriach 1400 legionistów. Dnia 8 grudnia 1996 r. została przeprowadzona akcja informacyjna o LM dla seminarzystów Kościoła Zamojskiego, mieszczącego się w Lublinie. Drugie prezydium kleryckie należy do Komicjum zamojsko - lubaczowskiego. W dniu 16 września 1995 r. Legion zorganizował po raz pierwszy ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Stało się coroczną tradycją pielgrzymowanie legionistów, ich rodzin i sympatyków do tronu Królowej Polski w drugą sobotę września. W 1997r. w związku z przyjęciem nominacji na proboszcza w Łęcznej przez     ks. Stanisława Zająca, nowym opiekunem duchowym Komicjum LM został ks. Józef Sarzyński. Konferencja Episkopatu Polski, podczas 302 Zebrania Plenarnego, obradującego 25 - 26 listopada 1999 r. w Częstochowie wybrała na Opiekuna Legionu Maryi w Polsce ks. bp. Romana Marcinkowskiego (biskupa pomocniczego z diecezji płockiej). Jednocześnie na Kierownika Duchowego LM w Polsce powołała ks. dr Janusza Węgrzeckiego z Warszawy. Decyzją Konsylium w Dublinie z dniem 17 III 2002 r. Komicjum p.w. "Matki Bożej Gietrzwałdzkiej" w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii LM, najwyższej rady Legionu Maryi w Polsce.

 

Legion Maryi na świecie

 

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Grupy legionu Maryi powstają:

1928 r. - w Szkocji, Londynie, Indiach;

1933 r. - w Nigerii i Zachodniej Afryce;

1936 r. - we wschodniej Afryce, gdzie specjalnym wysłannikiem była Sługa Boża

Edel Quinn;

1946 r. - w Chinach;

1950 r. - w Korei i Ameryce Łacińskiej, gdzie specjalnym wysłannikiem był Sługa Boży Alfie Lambe.

Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata, a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln (2001 r.). Wszystkie środowiska LM utrzymują ścisły kontakt z siedzibą w Dublinie.

W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa "geniuszem apostolatu". Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

 

Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.

 

Legion Maryi przy naszej parafii powstał 2 lutego 1998 roku z inicjatywy ks. Kanonika Tadeusza Szyprowskiego, skupia 7 członków czynnych i 8 członków wspomagających. Jest pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Celem Legionu Maryi jest uświęcanie jego członków przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim.

Apostolat duchowy członków Legionu Maryi:

- Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca w intencji duchowieństwa i powołań kapłańskich.

- Uczestnictwo w pierwszy piątek miesiąca w Eucharystii wynagradzającej Sercu Jezusowemu.

- W każdą pierwszą sobotę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji dzieci poczętych zakończona o godzinie 21:00 Apelem Jasnogórskim.

Wszystkie legionistki należą również do Kół Żywego Różańca i podejmują kolejne adopcje dziecka poczętego.

Apostolat czynny:

- Odwiedzanie osób starszych i chorych.

- Rozprowadzanie „Cudownego Medalika” osobom uzależnionym od alkoholu.

- Dbanie o estetykę wewnątrz i na zewnątrz Kościoła.

- Dbanie o groby księży na cmentarzu parafialnym.

 

Zebrania członków Legionu Maryi odbywają się w środy, poprzedzone są nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Eucharystią. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Copyright © Maik Agencja Reklamowa

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.