Artykuły

 

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Przygotowanie do małżeństwa

Spotkania w kancelarii parafialnej:

1) umówienie daty ślubu i wstępna rozmowa w dowolnym czasie – z odpowiednim wyprzedzeniem.

2) trzy miesiące przed ślubem, w dniu powszednim ze wszystkimi dokumentami przychodzą obydwoje narzeczeni

Dokumenty:

1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron wydane w ostatnich trzech miesiącach.

2. Świadectwo bierzmowania(wystarczy adnotacja w metryce chrztu, jeśli jej brak wtedy potrzebne jest specjalne zaświadczenie z parafii bierzmowania).

3. Strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka.

4. Indeks ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

5. Dowody osobiste.

6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) - data wystawienia nie może przekraczać trzech miesięcy od daty ślubu.

7. Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.

 

Na podstawie tych wszystkich dokumentów następuje:

 

-spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich

- wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej)

- wydanie kart do spowiedzi przedślubnych

- omówienie z księdzem, organistą, kościelnym oprawy liturgicznej

- umówienie się na drugie spotkanie

- w tygodniu przedślubnym o godzinach pracy kancelarii przychodzą narzeczeni wraz ze świadkami( jeśli to możliwe)- świadkowie powinni przynieść dowody osobiste

Narzeczeni przynoszą:

a) potwierdzenia odbycia spowiedzi,(pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga –  przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa)

b) potwierdzenia odbycia nauk przedmałżeńskich, dnia skupienia i spotkań w Poradni Życia Małżeńskiego

c)-narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich

Następuje wówczas:

-spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków

- omówienie szczegółowe ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa

 

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Biskupiej. Ponadto winni zgłosić się wcześniej do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Copyright © Maik Agencja Reklamowa

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.